*ASAFAN i *MEDAC s’uneixen per a afavorir la formació postobligatòria entre les famílies nombroses.

*ASAFAN i *MEDAC s’uneixen per a afavorir la formació postobligatòria entre les famílies nombroses.

*ASAFAN i l’Institut Oficial de Formació Professional *MEDAC, que obri nou centre en Alacant en la *Avinguda d’Alcalde Lorenzo Carbonell, hem arribat a un acord per a afavorir que les nostres famílies puguen accedir a una educació postobligatòria de qualitat, ampliant les seues possibilitats d’inserció laboral i assegurant-los un futur pròsper.
Mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració, *MEDAC ofereix als afiliats de *ASAFAN i als seus familiars directes (pares, germans i fills) un descompte del 15% sobre el cost total de qualsevol dels seus cicles formatius oficials, ja siguen de grau mitjà o superior. Aquesta deducció s’aplicarà tant en titulacions de modalitat presencial com online.