El pròxim 14 de març acaba la pròrroga de vigència dels títols

22 de febrer 21

Volgudes famílies, este pròxim 14 de març acaba la pròrroga que, amb motiu de la pandèmia, va decretar la Generalitat Valenciana. D’ací la importància que les famílies hagen iniciat el tràmit de renovació per a tindre el títol de família nombrosa renovat.

SI NO HE TRAMITAT LA MEUA RENOVACIÓ: Tots els títols que estiguen a l’espera de ser renovats DEIXARAN de ser vàlids i això comporta que deixaran de poder percebre totes les bonificacions a què tenen accés. Tingueu en compte que hi ha un termini legal de tres mesos des que se sol·licita fins que es resol. Ens preocupa les possibles demores que sorgiran amb les renovacions dels títols que no han sigut ja tramitats. Des de FANUCOVA, ens han informat que, després d’una reunió mantinguda amb el director general d’Igualtat en la Diversitat, José de Llepe, són moltíssimes les famílies que no han realitzat el tràmit de renovació.

Vos recordem que es pot fer telemàticament a través d’este enllaç:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/login.html;jsessionid=yxZWYx3wbpLRByukBrO4r3sY55xExoVOwo9qLduz.ade-ptt-front

Feu-ho com més prompte millor!

Mes informació article de FANUCOVA