Tramitació Títol

Home / Tramitació Títol

Títol de Família Nombrosa

Sol·licitud d’alta o renovació

ES CONSIDEREN FAMÍLIES NOMBROSES A TOTES LES FORMADES PER:
  • Un o dos cònjuges o tutors amb tres o més fills, siguin comuns o no.
  • Un o dos cònjuges o tutors amb dos fills, comuns o no, en el cas que almenys un sigui discapacitat o no pugui treballar.
  • Dos cònjuges o tutors, quan tots dos estiguin discapacitats o un d’ells tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65% o no pugui treballar, amb dos fills.
  • El pare i la mare que no conviuen junts en virtut d’una sentència o acord de divorci o separació, encara que habitin en unitats familiars independents, amb tres o més fills que depenguin d’ells econòmicament.
  • El pare o la mare amb dos fills quan un dels cònjuges ha mort.
  • Dos o més germans orfes de tots dos progenitors, que convisquin amb un tutor, o models d’acolliment o guarda, però no depenguin econòmicament d’aquest.
  • Tres germans orfes dels dos progenitors, o dos si un d’ells és discapacitat, que depenguin econòmicament entre si.

En tots els casos, els fills han de ser menors de 21 anys, llevat que siguin discapacitats o no puguin treballar. L’edat pot ampliar fins als 26 per raons d’estudis o perquè el rendiment de la seva activitat laboral no sobrepassi el Salari Mínim Interprofessional.

QUÈ SÓN LES FAMÍLIES NOMBROSES ESPECIALS?

Es consideren així les formades per cinc o més fills, quatre si almenys tres procedeixen de part o algun model d’adopció o acolliment múltiples; i també en el cas de les famílies de quatre fills la renda dividida pel nombre de membres de la unitat familiar no superi el 75% de l’SMI.

MÉS INFORMACIÓ

TERMINI DE SOL·LICITUD

La sol·licitud es pot fer en qualsevol moment, un cop la unitat familiar compleixi els requisits per a l’obtenció del títol de família nombrosa.

ON SOL·LICITAR

En ASAFAN oferim el servei de sol·licitud del títol o qualsevol tràmit relacionat (renovació, modificació, sol·licitud de duplicat …)

Ens encarregarem de comprovar que tens tota la documentació que sol·liciten i presentar-lo per tu, d’aquesta manera t’estalvies viatges i t’assegures que el portes tot correcte!

Si prefereixes fer-ho de manera personal únicament es pot realitzar de manera presencial. Per a això has de sol·licitar una cita prèvia en el següent enllaç.

Sol·licitar cita prèvia aquí

COMPATIBILITAT DE TITULOS

* El títol de família monoparental és compatible amb el títol de família nombrosa, si bé els beneficis de la mateixa classe o naturalesa derivats d’aquests títols no seran acumulatius.

REGISTRES ON PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ
Presencial:
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

ALACANT
C/ TEATRO, 37 y39
03001 Alacant / Alicante
Tel: 012

REGISTRE DE LA COORDINACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA FAMÍLIA I DONA

CASTELLÓ
AV. GERMANS BOU, 81
12003 Castelló de la Plana / Castelló de la Plana
Tel: 012

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

VALÈNCIA
AV. BARÓ DE CÁRCER, 36
46001 València
Tel: 012

Per internet ( Tramitar amb certificat electrònic)

A través d’ aquest enllaç

Podrà sol·licitar-se un duplicat per pèrdua o deteriorament del títol en vigor, si aquest ha estat emès a la Comunitat Valenciana.

El document a presentar junt amb la sol·licitud serà el següent:

– Còpia del DNI, NIE, o passaport de la persona sol·licitant

En el cas de la sol·licitud de Renovació del Títol de Família Nombrosa, la mateixa, haurà de presentar-se, com a màxim, en el termini de tres mesos previs a la data de caducitat establerta , o en el termini de tres mesos des de la data en què va tenir lloc la situació que determina la necessitat de renovar el títol . Superat aquest termini, la tramitació serà la indicada per als casos de ALTA .

S’utilitzarà el formulari “Sol·licitud de títol de família nombrosa” indicant que es tracta d’una RENOVACIÓ i el nombre del Títol de Família Nombrosa del qual se sol·licita la renovació.

Aquesta sol·licitud, només podrà utilitzar-se si el títol està en vigor i ha estat emès a la Comunitat Valenciana.

En aquest enllaç trobareu quina documentació és necessària i altres dades d’interès relatius al Títol de Família Nombrosa i la seva sol·licitud.

Gaudeix dels avantatges de ser família nombrosa

Col·laboradors

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Diputación de Alicante
Ayuntamiento de Alicante
Ayuntamiento de Elche
Ayuntamiento de Crevillente
Concejalía de Participación Ciudadana
Federación Española de Familias Numerosas
El Teléfono de la esperanza
Organización Recicla-Alicante