Famílies nombroses, en peus de guerra contra el nou complement per maternitat en la pensió

15 de febrer 21

Les famílies nombroses estan en peu de guerra contra el nou complement per maternitat en les pensions, del qual segons es van coneixent tots els detalls i fent comptes, més es constata el greu perjudici que suposa per a milions de dones. Des de *ASAFAN,  *FANUCOVA i la nostra Federació Espanyola de Famílies Nombroses considerem que el nou complement per maternitat en la pensió és una “retallada encoberta” per a les mares, que veuran reduït el seu complement de maternitat entre un 10% i un 70%, en funció del nombre de fills i la base de la seua cotització, i és major com més gran és el nombre de fills.

Segons els càlculs, totes les dones amb pensions de 1.100 euros i 2 fills pateixen una pèrdua econòmica en la seua pensió, encara que la pèrdua serà major en el cas de les famílies nombroses, amb 3, 4 o més fills. Així, una mare de 3 fills amb una pensió de 1.100 euros veurà retallada la seua pensió en més de 400 euros a l’any i si té 4 fills rebrà 800 euros menys que amb el sistema anterior.

La *FEFN, que representa i defensa els drets de les 700.000 famílies nombroses que hi ha a Espanya, considera que no es pot passar per alt aquesta injustícia i està recaptant suports per a tombar la mesura. Per això, ha organitzat una concentració demà davant el Congrés (14.30 hores) i ha obert una campanya de recollida de signatures en Change.org perquè totes les persones afectades puguen deixar clar el seu rebuig a aquest plantejament, amb el qual no se senten compensades: ni creuen que siga una forma justa d’eliminar la bretxa de gènere ni que es compense adequadament l’aportació que han fet a la societat en forma de capital humà, a través dels seus fills, que són els que precisament sostindran les pensions.

PODEÍS SIGNAR ACÍ http://bit.ly/3jUUw8 QUANTS MÉS SIGUEM MÉS FORÇA TINDREM!

SUPORT POLÍTIC

L’organització de famílies nombroses s’està reunint des de la setmana passada amb representants de diferents grups polítics per a explicar-los de primera mà la injustícia de la mesura dissenyada pel Govern, i demanar-los suport perquè no tire avant. El decret llei, que ja està aprovat pel Govern, passarà pel Congrés dijous que ve, on ha de ser revalidat pels grups parlamentari.  *ASAFAN, *FANUCOVA i la *FEFN confia que el Govern siga conscient de l’error que comet amb milers de dones, que recapacite i corregisca el sistema que ha dissenyat per a no perjudicar les dones amb més fills, que són les que major bretxa de gènere han patit i les que més estan aportant al sistema, precisament per a sostindre les pensions de tots.

Sobre això, l’entitat familiar considera “paradoxal, a més de tremendament injust” que l’objectiu del Govern amb aquesta mesura siga reduir la bretxa de gènere que han patit les dones a causa de la maternitat i es tracte pitjor a les dones que més fills han tingut, quan aquestes són les que tenen major bretxa salarial, de promoció, etc., en haver d’afrontar i compaginar ocupació amb diversos embarassos, cuidat de fills, etc., que s’han traduït en una pèrdua salarial i menors oportunitats laborals per a elles.

“El discurs de la bretxa de gènere no se sustenta”, destaquen des de la *FEFN, com “tampoc se sustenta l’argument que aquest sistema beneficia a les rendes baixes quan es donen situacions tan incongruents com que una mare treballadora amb un sol fill i una pensió màxima de 2.400 euros, veurà incrementada la mateixa en 27 euros al mes, mentre que una mare de 4 fills i una pensió de 800 euros, rebrà també 27 euros per cadascun dels seus fills, en total 108 euros al mes. I si tinguera 5 o 6 fills, la mateixa quantitat, ja que el nou complement té unes quanties fixes que equivalen a 4 fills, per la qual cosa no hi ha major compensació per a les famílies més nombroses”.

*FANUCOVA i *FEFN insisteixen que el nou model dissenyat pel Govern per a eliminar la bretxa de gènere és una retallada encoberta de la pensió, que afectarà milions de mares, des de 2 fills i amb pensions mitjanes, que s’accentua en el cas de les mares de família nombrosa. Les úniques beneficiades són les mares amb 1 fill, que en el model anterior no percebien cap complement i ara sí. La *FEFN ja va valorar com a positiva aquesta novetat, perquè les mares amb un fill també han de ser considerades, però resulta tremendament injust, més aviat “intolerable” -qualifiquen des de la *FEFN-, que aqueixa compensació vaja en detriment del complement a les mares amb més fills, que més han aportat i més han de veure compensada la seua jubilació.

FAMÍLIES DISCRIMINADES

*ASAFAN, *FANUCOVA i *FEFN també critiquen que hi haja un límit en la quantia del complement, que equival a tindre 4 fills, la qual cosa suposa que en el cas d’haver tingut 5 o més fills, només es comptaren els 4 primers. Més de 21.000 famílies se sentiran “discriminades” per aquest fet, sent “molt injust que qui més esforç ha fet a nivell de conciliació de la vida familiar i laboral, i més ha aportat al sistema en contribució demogràfica, després no es veja recompensat per l’Estat en la seua edat de jubilació”.

El complement per maternitat en la pensió també discrimina les famílies en les quals un dels pares ha deixat de treballar per a cuidar dels fills perquè aqueixes mares (fonamentalment són dones) no percebran el complement, atés que només per a pensions contributives, i els pares no podran acreditar que els fills han afectat la seua carrera laboral perquè ells no hauran patit la pèrdua d’ingressos o menor cotització per la paternitat.

Fonts: https://www.familiasnumerosas.org/noticias/notas-de-prensa/familias-numerosas-en-pie-de-guerra-contra-el-nuevo-complemento-por-maternidad-en-la-pension/         https://www.familiasnumerosascv.org/2021/02/15/familias-numerosas-en-pie-de-guerra-contra-el-nuevo-complemento-por-maternidad-en-la-pension/