Signatura perquè No eliminin la nostra denominació de família nombrosa

 

16/01/2023

DENOMINACIÓ D' ORIGEN: FAMÍLIES NOMBROSES

EL PROJECTE DE LLEI DE FAMÍLIES VA AL PARLAMENT. ÉS EL MOMENT DE DEMANAR AUDIÈNCIA PERQUÈ ENS CONTINUÏN TRUCANT FAMÍLIES NOMBROSES

El projecte de llei de Famílies que ELIMINA LA DENOMINACIÓ DE FAMÍLIES NOMBROSES, fent que DESAPAREGUI EL NOSTRE CARNET segueix el seu accelerat curs, i passa ara a les Corts. Molts hem demanat la petició al Govern de la seva modificació abans del 27 de desembre, i la signatura de la plataforma Change.org ha sobrepassat les 60.000 signatures.

Però hem de continuar. Toca ara DEMANAR a les Corts que, en la tramitació de la Llei, se'ns escolti a les famílies nombroses mitjançant l'audiència pública. Això ho farà la Federació Nacional de famílies nombroses.

Però totes les famílies el que podem fer és signar manifestant el nostre desig que continuïn anomenant-nos com som: famílies nombroses, i que romangui el nostre títol amb el nom que té i els beneficis associats.

Que no ens confonguin amb altres realitats familiars. Ja el nostre col·lectiu s'ha anat ampliant, però sense perdre la seva identitat, perquè som famílies acollidores, diverses i integradores. I així volem que continuï sent.

En un país amb la taxa de natalitat més baixa que mai i amb la realitat de l'Espanya buidada NO TÉ SENTIT QUE DESAPAREGUEM COM A DENOMINACIÓ. Nosaltres sí que som una DENOMINACIÓ D'ORIGEN "REGISTRADA".

Vam recordar-ho als partits polítics. Tenim molta força. Estem acostumats a lluitar PELS NOSTRES DRETS I ELS DELS NOSTRES FILLS. A més, aquest any 2023 que està a punt de començar, és un any electoral, i 750.000 famílies en l'actualitat tenen el títol de família nombrosa.

Signatura aqui