Reunió amb la ministra per a sol·licitar el manteniment del bo social per a famílies nombroses

23 d’abril 21

La Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) va demanar a la ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, que mantinga l’accés al bo social per a les famílies nombroses sense lligar-ho a criteris de renda, com a mesura correctora de la penalització que estes famílies patixen en el consum, al pagar més cara l’electricitat només pel fet de ser més. El president de la FEFN, José Manuel Trigo, acompanyat d’altres representants de l’entitat familiar, es va reunir ahir amb la ministra Ribera, a la que, a finals de gener, havia sol·licitat una trobada després d’escoltar que no descartava introduir límits en l’accés de les famílies nombroses a esta tarifa social. El Ministeri no descartava revisar les condicions actuals d’accés al bo social elèctric. Durant la reunió d’ahir, de quasi dos hores, la FEFN va poder explicar a la ministra que el bo social és l’únic mecanisme capaç de corregir la injusta situació per la llum. Segons la Federació, com en l’actual sistema de tarifes elèctriques no es té en compte el consum per capita (per persona) , sinó el consum per llar, en les famílies nombroses la factura s’eleva, quan en realitat estes famílies consumixen de forma responsable i tenen un consum per persona menor a les d’altres llars. Al tindre major consum, es veuen obligades a contractar una potència superior, pagant per això el preu del kwh més car.

Accés limitat

D’altra banda, la FEFN va recordar a la ministra que l’accés al bo no és universal i no beneficia totes les famílies nombroses, siga quin siga la seua situació econòmica. De fet, només un 42% de les famílies nombroses accedixen actualment al bo social i a més hi ha un límit de consum bonificable, que impedix que puguen beneficiar-se famílies amb rendes altes i amb un consum excessiu. La potència ha de ser inferior a 10kw i només es bonifica fins a un màxim de 4.140kwh/año, per la qual cosa les famílies amb consums propis de cases grans, amb jardins, piscines, etc., no estan dins dels beneficiaris del bo social, encara que tinguen el títol de família nombrosa, ni veuen bonificat este consum extraordinari. La FEFN va explicar també a la ministra que les famílies nombroses són un col·lectiu que presenta ingressos ajustats en quasi un 40% dels casos: el 39% d’estes famílies té dificultats per a arribar a fi de mes, segons l’Estudi sobre els Famílies Nombroses a Espanya, realitzat per la FEFN en 2019, abans de la crisi sanitària. A més, estes llars, formats per una mitjana de 5 membres, tenen majors necessitats de consum elèctric per una simple qüestió de número i, per això, paguen més cara l’electricitat. Davant d’esta realitat -va explicar la FEFN a la ministra- “el bo social és una mesura de protecció econòmica per a estes llars i una forma de compensar i corregir la penalització que patixen, al pagar més car el preu del kwh”.

Famílies amb vulnerabilitat severa”

A més de mantindre l’accés actual al bo per al conjunt de famílies nombroses, la FEFN va demanar a Teresa Ribera que es millore la protecció a les famílies nombroses a través del bo social en dos supòsits. D’una banda, per a famílies amb vulnerabilitat severa, a les que s’aplica un 40% de bonificació en el consum (enfront del 25% de la resta d’usuaris) , i per a les que demana que s’eleven els llindars de renda establits. Actualment es demanen ingressos equivalents a dos vegades l’IPREM, que, segons la FEFN, és un límit massa davall, que moltes famílies superen, encara que visquen en una situació de gran vulnerabilitat econòmica i social.

D’altra banda, per a atendre les necessitats de les famílies amb més fills, la FEFN va reclamar una ampliació del consum bonificable (fins a 5.600 Kwh/año) en el cas de les famílies de categoria especial, aquelles amb 5 o més fills, que tenen majors necessitats de consum per una raó objectiva, per ser més. A més, va reclamar a la ministra que per a l’accés al bo no siga obligatori que tots els membres de la família estiguen empadronats en la vivenda, ja que, en casos de divorci amb custòdia compartida, els fills viuen en dos cases distintes, i fan molt difícil o impossible complir el dit requisit.

En relació amb els requisits, i concretament, amb la tramitació del bo social, la Federació va plantejar també a la ministra la possibilitat de simplificar el procés, ja que sovint és confús i algunes companyies elèctriques tampoc ho faciliten, la qual cosa fa que moltes famílies desistisquen de sol·licitar-ho i perden la bonificació

Col·lectiu clau per al Repte Demogràfic

La FEFN va recordar a la ministra, que és també titular de Repte Demogràfic, que les famílies nombroses són un dels col·lectius que mereixen un suport, reconeixement i protecció especial, com a actiu per la contribució i el valor que aporten a la societat en forma de capital econòmic i social, i s’ha d’incloure el seu suport dins de l’Estratègia Nacional enfront del Repte Demogràfic, ja que són les que garantixen la taxa de reemplaçament generacional per al sosteniment de l’Estat del Benestar Social a mitjà i llarg termini.

Menys de la mitat de les famílies nombroses

Les famílies nombroses tan sols representen el 28% de llars a Espanya acollits al bo social; mentres que un altre 48% són llars sense menors a càrrec (535.463) ; un 10,96% són pensionistes amb pensions mínimes (120.688 usuaris) ; el 7% són llars amb un menor a càrrec i el 4,6% són unitats familiars amb dos menors a càrrec. I és que del bo social no s’estan beneficiant totes les famílies nombroses, sinó només el 42 % del col·lectiu. En nombre de famílies, i segons dades de la CNMC, són 314.302 de les 735.583 famílies nombroses amb títol en vigor que hi ha a Espanya, i d’eixe conjunt, 233.829 són famílies nombroses consumidors vulnerables i 80.473 famílies nombroses vulnerables severes (no superen els 15.817 euros/año; és a dir, 2 vegades l’IPREM) .

Font:  www.familiasnumerosas.org