García Andreu 20 | 03007 ALICANTE
965 143 274 – 965 992 396
Horario: 9:30 a 13:30 h.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Pedreguer

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS A L’ESCOLA DE MÚSICA, CONSERVATORI I ESCOLA DE PINTURA (Ordenanza 19/04/2022)
Artículo 5. Beneficios fiscales.
a) Els alumnes que siguen DOS membres d’una unitat familiar matriculats a l’Escola Municipal de Música tindran una bonificació del 10% en les quotes mensuals.
b) Els alumnes que siguen TRES O MÉS membres d’una unitat familiar matriculats a l’Escola Municipal de Música tindran una bonificació del 15% en les quotes mensuals.
c) L’alumnat matriculat a l’Escola Municipal de Música tindrà una bonificació del 20% als cursos de Perfeccionament, Monogràfics, etc. que s’organitzen a l’Escola i als quals assistisca.

PRESTACIÓ DE SERVEIS PER ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS. (Ordenanza 26/05/2022)
4. S’ estableix una bonificació del:
3. 30% de la taxa a les persones que pertanyen a família nombrosa o família monoparental

Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per prestació dels serveis d’assistència i estància en l’escola infantil municipal.(Ordenanza 08/7/2021)
Article 5. Beneficis fiscals
A) Bonificació matrícula:
1- Bonificació del 50% per a membres de família nombrosa de caràcter general i del 100 % per a membres de família nombrosa de caràcter especial.
2- Bonificació del 50% per a membres de famílies monoparentals.
B) Bonificació mensualitats:
1- 10% per assistència de germans o germanes.
2- 50% Per diversitat funcional.
3- 50% Per violència de gènere.